BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa "Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Kạn (chủ đầu tư hợp phần thoát nước) và Công ty TNHH NN MTV cấp thoát nước Bắc Kạn (chủ đầu tư hợp phần cấp nước)" và Công ty Econet Engineering Oy để thực hiện "Gói thầu BK-WSP-01: khảo sát, thiết kế chi tiết; thi công xây dựng; cung cấp lắp đặt vật tư, thiết bị; đào tạo và chuyển giao công nghệ cho dự án" thuộc Dự án cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng BK-WSP-01, ngày ký 16/12/2010
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Econet Engineering Oy
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Malminkaari 5, Fi - 00700 Helsinki, Finland
SDT NN không có thông tin FAX NN không có thông tin
Email NN không có thông tin Website NN không có thông tin
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) không có thông tin
SDT VN FAX VN không có thông tin
Email VN không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 16/12/2010 đến 16/06/2011
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: không có thông tin người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: không có thông tin
 - Đội trưởng: không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm không có thông tin. Thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng kể từ ngày khởi công.

QUAY LẠI