BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Cục PH&KQ - Ngân hành Nhà nước Việt Nam và Công ty Giesecke & Devrient GmbH (Hiệu lực của Hợp đồng từ ngày 12/8/2015) về việc mua sắm, lắp đặt 02 hệ thống máy hủy tiền Polymer không đủ tiêu chuẩn lưu thông với giá hợp đồng là 1.100.000 EUR, thời gian thực hiện hợp đồng 335 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến khi nghiệm thu và bàn giao hàng hoá (chưa bao gồm thời gian thông quan, giám định hàng hoá, bốc dỡ,…), thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Hợp đồng mua bán số 28/2015/NHNN-G&D/BDS DB-750 ký ngày 28/7/2015
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Giesecke & Devrinet GmbH.
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Prinzregentenstr.159, 81677 Munich, Đức.
SDT NN 49 89 41 19-0 FAX NN 49 89 41 19-15 35
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Không có thông tin
SDT VN FAX VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 12/08/2015 đến 12/08/2015
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: Không có thông tin người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin

QUAY LẠI