BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Cục đường sắt Việt Nam và Công ty TNHH xây dựng Viện nghiên cứu thiết kế công trình Đường sắt Bắc Kinh để thực hiện gói thầu số 3 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông thực hiện tại Hà Nội với giá hợp đồng là 11.912.244 USD, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn dự án số 03/HĐKT/TVGS-CLHĐ ngày 17/3/2010
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH xây dựng Viện nghiên cứu thiết kế công trình Đường sắt Bắc Kinh
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Số 9 đường Khang Trang - Trấn Hgàng Thôn - Khu Đại Hưng, Bắc Kinh, Trung Quốc
SDT NN 0086.10-51011693 FAX NN 0086-10-68157963
Email NN không có Website NN không có
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) 255 Đặng Tiến Đông, Hà Nội
SDT VN FAX VN 04.35380206
Email VN không có Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 17/03/2010 đến 17/03/2014
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 4 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 71 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Ông Tống Vân, sinh ngày 20/5/1977, số hộ chiếu G30026397; 2. Ông Diêm Chí Cương, ngày sinh 06/6/1976, số hộ chiếu G38253695

QUAY LẠI