BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa "Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng sông Đà 5" và Công ty cổ phần Nam Điện Phúc Kiến, Trung Quốc để thực hiện Gói thầu số 03: Thiết kế công nghệ, bản vẽ thi công, gia công chế tạo, cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ thiết bị nhà máy thuỷ điện thuộc dự án dự án Thuỷ điện sông Chảy 5 với giá hợp đồng là 3.391.000 USD, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Hợp đồng số 22/2010/HĐTB-SC5 ký ngày 15/9/2010
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần Nam Điện Phúc Kiến, Trung Quốc
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc (No.291.Xinghua 2nd Road, Xiqin Town, Nanping city, Fụian Province, P.R.China)
SDT NN (86)-599-8505618 FAX NN (86)-599-8505536-8508688
Email NN findjyc@163.com Website NN
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Nhà D2, tổ 56, TTUBND phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
SDT VN FAX VN (84)-4-35562991
Email VN findjyc@163.com Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 15/10/2010 đến 15/03/2012
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 01 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 09 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: 01 người
 - Đội trưởng: 01 người
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1, Ông Lô Thế Bình; sinh ngày 5/1959; Số hộ chiếu G15920852; 2, Ông Ngô Bang Hoa; sinh ngày 4/1975; Số hộ chiếu G32109763; 3, Ông Hoàng Vĩnh Hoa; sinh ngày 8/1974; Số hộ chiếu G33368186; 4, Ông Dư Chính Hoa; sinh ngày 6/1973; Số hộ chiếu G37190338; 5, Ông Giang Hiền Ký; sinh ngày 9/1952; Số hộ chiếu G23928066; 6, Bà Lâm Lăng; sinh ngày 02/1986; Số hộ chiếu G26303263; 7, Ông Lò Văn Hoàng; sinh ngày 12/1983; Số hộ chiếu B4703187; 8, Bà Lưu Huệ Bình; sinh ngày 01/1969; Số hộ chiếu G38074755; 9, Ông Diệm Thành; sinh ngày 11/1973; Số hộ chiếu G39225743.

QUAY LẠI