BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng 92/BQLCDA-KHĐT cho Dự án " Tăng cường kỹ năng nghề" ký ngày 29/01/2015 giữa Ban Quản lý các dự án Dạy nghề vốn ODA với nhà thầu Liên danh Công ty cổ phần Thiết bị Thắng Lợi và Elettronica Veneta Spa (Hợp đồng mua sắm thiết bị), với thời gian thực hiện là 180 ngày kể từ ngày 29/01/2015, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng 92/BQLCDA-KHĐT
2.Tên nhà thầu trúng thầu Elettronia Veneta Spa
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Via Postumia 16, 31045 Motta di Livenza (TV) Italy
SDT NN SDT: +39 0422 765838 FAX NN Fax: +39 0422 861 901
Email NN Không có thông tin Website NN Website: http://www.elletroniacaveneta.com
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Không có thông tin
SDT VN FAX VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 29/01/2015 đến 29/07/2015
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 10 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: không có người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: không có
 - Đội trưởng: không có
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm không có

QUAY LẠI