BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Ban QLDA ĐT&XD chuyên ngành, Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay và Công ty Selex ES Inc để thực hiện gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị giám sát từ xa RSU" thuộc Báo cáo đầu tư "Mua sắn thiết bị giám sát từ xa RSU và Modem Freewave GX-CE cho đài DVOR/DME Cát Bi" theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Hợp đồng số 09A-PO/2017/ATTECH-SELEX/RSCVB
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Selex ES Inc
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 11300 West 89th Street, Overland Park, Kansas 66214 USA
SDT NN 1 913 495 2600 FAX NN 1 913 492 0870
Email NN không có Website NN www.us.selex-es.us
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) không có
SDT VN FAX VN không có
Email VN không có Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 01/10/2017 đến 31/03/2018
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: không có người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: không có người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: không có
 - Đội trưởng: không có
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm không có

QUAY LẠI