BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và Công ty Kocks Ardelt Kranbau Gmbh để thực hiện gói thầu Mua sắm 02 cần trục giàn QC thuộc dự án đầu tư chiều sâu cần trục giàn xếp dỡ tàu container chiều ngang xếp dỡ container chạy trên ray, ] với giá trúng thầu là 7.539.000 USD và 50.090.000.000 VNĐ, thời gian thực hiện gói thầu từ tháng 05/2017 đến tháng 04/2018, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Hợp đồng cung cấp hàng hóa số 01/HPP-KAK/2017.
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Kocks Ardelt Kranbau Gmbh
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Heegermuehler 64, Eberswalde, CHLB Đức.
SDT NN +49-4216601-0 FAX NN +49 421 6601367
Email NN norman.groth@kranuino.de Website NN kranunion.de
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Lầu 2, 47 51 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
SDT VN FAX VN 08 35218871
Email VN norman.groth@kranunion.de Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 01/05/2017 đến 01/04/2018
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 1 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 3 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Norman Groth
 - Đội trưởng: Norman Groth
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Wolfgang Dahn, 05/02/1947, SHC: 3RGKYKNG 2. Christoph Bogdain, 17/12/1964, SHC: C3W3TP8G2

QUAY LẠI