BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa BQLDA đầu tư Khu kinh tế Hải Phòng (Đại diện chủ đầu tư) và Công ty Nikkei Civil Engineering LTD để thực hiện gói thầu Tư vấn lập kế hoạch chung xây dựng Khu kinh teess Đình Vũ - Cát Hải thuộc dự án lập kế hoạch chung xây dựng Khu kinh teess Đình Vũ - Cát Hải thực hiện tại thành phố Hải Phòng với giá hợp đồng là 18.241.800.000, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Hợp đồng tư vấn số 02/2010/HĐ-BQLDA ngày 04/8/2010
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Nikkei Civil Engineering LTD
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 4-6-2 Koraibashi, Chuo-ku, Osaka-City 541-8528 Osaka, Nhật Bản
SDT NN +81 6 6229 6399 FAX NN +81 6 6229 3381
Email NN chưa có Website NN www.nikkei-civil.co.jp
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Phòng 201, tòa nhà SkyLine, số 4 Đặng Dung, Ba Đình, Hà Nội
SDT VN FAX VN +84 4 37152014
Email VN chưa có Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 04/08/2010 đến 04/12/2010
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: chưa có người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 21 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: chưa có
 - Đội trưởng: chưa có
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Hideki, ASAMI, Nhật Bản, ngày sinh 06/3/1953, giám đốc công ty, số hộ chiếu TK0258461
2. Tetsushi, FUJITA, Nhật Bản, ngày sinh 27/3/1960, chủ nhiệm thiết kế quy hoạch, số hộ chiếu TG8433361
3. Norikazu, INUZUKA, Nhật Bản, ngày sinh 22/12/1973, phó chủ nhiệm đề án, số hộ chiếu TH63300500
4. Masafumi, TANAKA, Nhật Bản, ngày sinh 18/5/1967, chủ trì thiết kế hạ tầng xã hội, số hộ chiếu TH5129148
5. Daikichi, TANAKA, Nhật Bản, ngày sinh 24/3/1962, chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật, số hộ chiếu TH5800339
6. Toshihiro, TAKAHASHI, Nhật Bản, ngày sinh 4/5/1956, Trưởng đại diện tại Việt Nam, số hộ chiếu TH4227309

QUAY LẠI