DANH SÁCH HỌC VIÊN

Có 776 kết quả được tìm thấy
STT Cơ sở đào tạo Số học viên Ngày cấp chứng chỉ Người ký chứng chỉ
1 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 84 02/11/2018 Nguyá»…n Kim Phong
2 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 22 01/11/2018 Vũ Thanh Hương
3 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM 65 31/10/2018 Chu Văn Tuấn
4 Viện phát triển Quốc tế học 147 26/10/2018 ThS. Nguyễn Đình Hưng
5 Viện phát triển Quốc tế học 27 26/10/2018 ThS. Nguyễn Đình Hưng
6 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 83 23/10/2018 Nguyễn Thành Đồng
7 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 32 19/10/2018 Nguyá»…n Kim Phong
8 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 28 18/10/2018 Trần Quang Doanh
9 Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng 74 16/10/2018 Nguyá»…n Văn Khiêm
10 Viện phát triển Quốc tế học 37 16/10/2018 ThS. Nguyễn Đình Hưng
11 Viện phát triển Quốc tế học 110 16/10/2018 ThS. Nguyễn Đình Hưng
12 VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 23 15/10/2018 Lê Trần Thắng
13 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 51 15/10/2018 Vũ Thanh Hương
14 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 31 12/10/2018 Trần Quang Doanh
15 Trung tâm nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ 29 10/10/2018 Phạm Kim Long
16 Công ty cổ phần tư vấn đào tạo đấu thầu và quản lý kinh tế 89 09/10/2018 NGUYỄN TIẾN THỊNH
17 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 96 05/10/2018 Nguyá»…n Kim Phong
18 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 20 05/10/2018 Trần Quang Doanh
19 Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng 18 03/10/2018 Nguyễn Thế Quân
20 Viện phát triển Quốc tế học 118 02/10/2018 ThS. Nguyễn Đình Hưng
Có 776 kết quả được tìm thấy