GIẢNG VIÊN ĐẤU THẦU

Có 29 kết quả.
STT Tên Giảng viên Ngày sinh Nơi sinh
1 NGUYỄN VIỆT HÙNG 10/12/1945 Hà Nội
2 PHẠM THY HÙNG 15/4/1978 Hải Dương
3 HOÀNG CƯƠNG 11/11/1980 Thái Bình
4 TRẦN ĐĂNG QUANG 01/06/1980 Hà Nội
5 NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG 27/05/1980 Hà Nội
6 NGÔ CHI LINH 08/08/1982 Hà Nội
7 TRẦN THỊ ĐÔNG ANH 01/07/1979 Hà Tĩnh
8 PHẠM MINH YẾN 22/01/1976 Hưng Yên
9 NGUYỄN VĂN OANG 10/01/1960 Hải Phòng
10 NGÔ MINH HẢI 23/03/1958 Hà Nội
11 NGUYỄN ĐẮC TOÀN 30/06/1962 Hà Nội
12 LÊ VĂN TĂNG 06/08/1955 Thanh Hóa
13 TRẦN TIẾN DŨNG 28/03/1955 Nam Định
14 NGUYỄN HUY THƯỜNG 31/08/1954 Hà Nội
15 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 08/08/1956 Hà Nội
16 TÔ MINH THU 17/01/1972 Hà Nội
17 LÊ VĂN LONG 20/09/1956 Hà Nội
18 ĐỖ QUANG HƯNG 22/07/1976 TP. Hồ Chí Minh
19 ĐẶNG CHIẾN THẮNG 01/04/1976 Hà Nội
20 CAO VĂN BẢN 13/7/1949 Phú Thọ