CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM

Khu vực Miền Bắc
Số đăng ký kinh doanh 0102659546
Thông tin chi tiết

-      Tên đầy đủ cơ sở đào tạo: Công ty Cổ phần PRO Phương Nam

-       Tên tiếng Anh: PHUONG NAM PROFESSIONAL.,JSC

-       Tên viết tắt: PNP

-       Địa chỉ theo ĐKKD: Nhà 511 - CT9 - KĐT Định Công, P. Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

-       Văn phòng  hoạt động: Số 35B Trung Tâm Thương Mại Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

-       Điện thoại: 04. 62943988

-       Fax: 04. 62816061

-       E-mail: pvre@vre.vn

-       Webside: www.vre.vn

-       Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: 0102659546 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà nội cấp ngày 28/02/2008

-       Đại diện pháp nhân: Chu Văn Tuấn

-       Các lĩnh vực hoạt động chính:

+ Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực.

+ Tư vấn chương trình, dự án, đề án.

+ Thi công và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật.

+ Cung cấp trang thiết bị......


','0102659546' WHERE ID = UPDATE PORTAL.PT_CS_INFO SET CONTENT = '- Tên tiếng Anh: Leadership and Management Science Reseach Institute; Tên viết tắt: LEADMAN - SRI
- Địa chỉ: 51 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 391.53.657 - 391.15.478 –667.84.867 – 667.84.967 – 667.81.867;
- Fax: 391.53.658 - 391.15.477
- E-mail: leadman@leadman.edu.vn; Website: www.leadman.edu.vn
- Quyết định thành lập số: 112/QĐ-HH của Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh ngày 19/02/2010 về việc thành lập Viện Nghiên cứu khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số: 231/ĐK-KH&CN.
- Đại diện pháp nhân: TSKH Phạm Hảo Hớn, Chức vụ: Viện trưởng, (Quyết định bổ nhiệm số: 116/QĐ-HH ngày 19/03/2010 của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.
- Các lĩnh vực hoạt động chính: Nghiên cứu khoa học về lãnh đạo, quản lý kinh tế; Huấn luyện bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý kinh tế; nghiệp vụ đấu thầu; Dịch vụ Khoa học & công nghệ; Tư vấn về nghiên cứu thị trường, chiên lược phát triển, quản lý doanh nghiệp, quản lý kinh tế; Hợp tác trong và ngoài nước trên lĩnh vực đăng ký.
- Giảng viên tham gia giảng dạy gồm: TS Nguyễn Việt Hùng, CN Nguyễn Đăng Trương, KS Nguyễn Đắc Toàn (Sở KHĐT Tp. HCM), ThS Nguyễn Hồng Văn (Sở KHĐT Tp. HCM) và các giảng viên trong hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu được đăng tải trên trang thông tin điện tử về đấu thầu của Cục Quản lý Đấu thầu.

File đính kèm

QUAY LẠI