VIệN QUảN Lý ĐầU Tư XâY DựNG

Khu vực Miền Bắc
Số đăng ký kinh doanh 0102071874002
Thông tin chi tiết

Tên cơ sở đào tạo: VIỆN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tên tiếng Anh: Institute of Investment and Construction Management

Tên viết tắt: IICM

Địa chỉ: Phòng 309 nhà Thí nghiệm, trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 66757069/ 3628 4423

Fax: 04.3628 ; 4423

Email: iicm@nuce.edu.vn

Website: iicm.com.vn

Quyết định thành lập số 744/QĐ ký ngày 23/6/1989 của Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học, Chuyên nghiệp và dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Quyết định số 1546/QĐ-BGDĐT ký ngày 05/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi Trung tâm Nghiên cứu Đầu tư Xây dựng thành Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng;

Giấy chứng nhận hoạt động khoa học số A-640 cấp ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đại diện pháp nhân: PGS.TS Nguyễn Thế Quân

Các lĩnh vực hoạt động chính:

1. ; ; Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về đầu tư xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, kỹ thuật – công nghệ - vật liệu xây dựng, phần mềm tin học;

- Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phát triển bền vững;

- Nghiên cứu, chuyển giao và thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nâng cao trình độ về quản lý đầu tư, quản lý đô thị, quản trị kinh doanh xây dựng và quản trị kinh doanh bất động sản, quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất trong doanh nghiệp.

2. Nghiên cứu thị trường

- Nghiên cứu và đánh giá thị trường xây dựng, nhà ở, bất động sản, thiết bị công nghệ thi công và vật liệu xây dựng;

- Nghiên cứu thị trường lao động;

- Nghiên cứu nhu cầu về đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Nghiên cứu xếp hạng tổ chức/doanh nghiệp.

3. Hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật liên quan

- Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế nội, ngoại thất công trình;

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình biển – ven biển;

- Thiết kế công trình thủy lợi (đập, đường hầm, cống, kênh tưới, công trình bảo vệ bờ sông), thủy điện;

- Thiết kế hệ thống cơ điện, hệ thống tự động hóa công trình dân dụng, công nghiệp;

-Thiết kế cơ điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV;

- Thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước công trình xây dựng;

- Thiết kế công trình xây dựng cầu, đường bộ;

- Thiết kế hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng;

- Thiết kế hệ thống mạng thông tin liên lạc công trình xây dựng;

- Thiết kế phòng cháy – chữa cháy công trình xây dựng;

- Khảo sát địa hình, địa chất các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi;

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, công trình biển, ven biển;

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông, cầu đường bộ, đường bộ;

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật;

- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện;

- Giám sát khảo sát địa chất công trình xây dựng;

- Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện đối với công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;

- Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ cấp thoát nước công trình xây dựng;

- Giám sát lắp đặt thiết bị cơ khí công trình dân dụng - công nghiệp;

- Giám sát lắp đặt thiết bị, công nghệ mạng thông tin, bưu chính viễn thông;

- Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng;

- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình dân dụng, công nghiệp, đường dây tải điện và trạm biến áp;

- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng;

- Giám sát thi công các công trình nhà máy thủy điện quy mô công suất lắp đặt đến 300 MW;

- Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu: xây lắp, lắp đặt thiết bị, mua sắm hàng hóa, tuyển chọn tư vấn, thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài;

- Tư vấn, thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;

- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, quốc phòng, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước và môi trường;

- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư; Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình; Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; Đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; Lập hồ sơ thanh ; toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

-Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc tác động của môi trường tới chất lượng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp hạ tầng đô thị, nông thôn;

- Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án, dịch vụ tư vấn điều hành quản lý dự án;

- Dịch vụ kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng;

- Lập định mức, đơn giá sản phẩm dịch vụ đô thị, công cộng;

- Các hoạt động tư vấn có liên quan đến phòng cháy chữa cháy;

- Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và công trình điện đến 35 KV;

4. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác

- Tư vấn về công nghệ xây dựng;

- Dịch vụ chuyển giao công nghệ: tư vấn chuyển giao công nghệ;

- Kiểm định chất lượng công trình;

- Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng;

5. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

- Kinh doanh dịch vụ bất động sản: dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản;

- Quản lý vận hành nhà chung cư;

6. Đào tạo đại học và sau đại học

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, đào tạo nâng cao trình độ theo các chuyên đề phục vụ cho việc phát triển nguồn nhân lực xây dựng.

File đính kèm

QUAY LẠI