CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN đàO TạO đấU THầU Và QUảN Lý KINH Tế

Khu vực Miền Bắc
Số đăng ký kinh doanh 0103017325
Thông tin chi tiết
Tên cơ sở đào tạo: Công ty CP Tư vấn Đào tạo Đấu thầu và Quản lý Kinh tế
Tên đầy đủ: Công ty CP Tư vấn Đào tạo Đấu thầu và Quản lý Kinh tế (Tên tiếng Anh: Procument and Economic Management Consulting Training join stock company
Tên viết tắt: PROC. Jsc
Địa chỉ: 53/159 Phố Pháo Đài Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04.219 3252 * 275 2544 * 0989.093.307 * Fax: 04.275 2545
Email: Proc@vnn.vn; Dauthau@vnn.vn * website: Proc.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0103017325 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 17/05/2007
3. Lĩnh vực hoạt động:
Tư vấn, đào tạo về đấu thầu, quản lý dự án, quản trị doanh nghiệp.
4. Năng lực, kinh nghiệm:
Kể từ khi thành lập Công ty CP Tư vấn Đào tạo Đấu thầu và Quản lý Kinh tế đã tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo các khoá học ngắn hạn, bao gồm:
- Đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu, khoá học 03 ngày, giảng viên thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Đào tạo, bồi dưỡng về quản lý dự án, khoá học 04 ngày, giảng viển thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Kừ hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
- Đào tạo, bồi dưỡng về quản trị doanh nghiệp
- Đào tạo, bồi dưỡng về chế độ kế toán cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Và các chương trình khác…
Trên đây là các thông tin về cơ sở đào tạo của chúng tôi để đăng tải vào Hệ thống dữ liệu cơ sở đào tạo về đấu thầu.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Bộ đã tạo điều kiện giúp đỡ.
File đính kèm

QUAY LẠI