CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO Và CôNG NGHệ STEC

Khu vực Miền Bắc
Số đăng ký kinh doanh 0102970046
Thông tin chi tiết

- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: VIỆN ĐÀO TẠO STEC

- Tên tiếng Anh: STEC Institute for Training

- Tên viết tắt: STEC

- Văn phòng: P.212-213, tòa nhà B15, Khu đô thị Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội

- Điện thoại: 046 2842799

- Fax: 046 2842861

- Mobile: 0912 144 112, 0962 88 11 66

- E-mail: daotao@stec.vn , namhv@stec.vn

- Website: http://stec.vn

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0102970046-001 ngày 04/11/2009 của Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp về việc đăng ký kinh doanh hoạt động chi nhánh

- Đại diện pháp nhân: Hoàng Văn Nam

- Các lĩnh vực hoạt động chính:

; ; + Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu;

; ; + Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư;

; ; + Đào tạo quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám đốc quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng, chỉ huy trưởng công trường, kiểm định xây dựng, định giá xây dựng

; ; ;+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về ;quản lý bất động sản

; ; ;+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng và quản lý xây dựng

; ; ;+ Đào tạo huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động

; ; ;+ Tổ chức đào tạo ngắn hạn các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý nhân sự, quản trị kinh doanh;

; ; ;+ Các hoạt động tư vấn kiến trúc và tư vấn kỹ thuật

; ; ; ; ; ; ; ;+ Các dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý
File đính kèm

QUAY LẠI