TRUNG TâM ĐàO TạO NGHIêN CứU KHOA HọC Tổ CHứC Và QUảN Lý

Khu vực Miền Bắc
Số đăng ký kinh doanh 0102169943
Thông tin chi tiết
- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: Trung tâm Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
- Tên tiếng Anh: Organization and Management Science Research - Traning Center.
- Tên viết tắt: OMT.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 20/21 - Khu Vật lý địa chất, Ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Tổ 13B, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Đại chỉ Văn phòng giao dịch và cơ sở đào tạo: Phòng 1004, ;tầng 10, Viện Thông tin Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - số 01 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.62730695, 0913004559.
- Fax: 04. 62730856.
- E-mail: conghoaomt@yahoo.com; omt_vusta@yahoo.com.vn
- Quyết định thành lập số: 136/QĐ-LHH ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về việc tiếp nhận Trung tâm Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý trực thuộc Liên hiệp hội Việt Nam.
- Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số: A /ĐKHĐ-KH{&}CN ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Trung tâm.
- Các lĩnh vực hoạt động chính:
1. Nghiên cứu và ứng dụng các lý thuyết và mô hình tổ chức, các học thuyết quản lý hiện đại, các vấn đề phát triển vào các lĩnh vực khác nhau phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
2. Chuyển giao tri thức, phổ biến pháp luật và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực tổ chức, quản lý, hành chính, hội nhập, đầu tư, đấu thầu, chứng khoán, tài chính, kế toán, tin học và ngoại ngữ.
3. Dịch vụ tư vấn về tổ chức, quản lý và cung cấp thông tin trên các lĩnh vực, đại diện phát hành sách cho các nhà xuất bản.


File đính kèm

QUAY LẠI