TRUNG TâM NGHIêN CứU KHOA HọC Và SảN XUấT, DịCH Vụ

Khu vực Miền Nam
Số đăng ký kinh doanh 2100234326001
Thông tin chi tiết

1. Tên đơn vị nộp thuế: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất, Dịch vụ

Tên đầy đủ bằng tiếng nước ngoài: Center of Science research and Production Services.

Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: CSP

2. Trụ sở chính:  Số 105 Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Điện thoại:  02943.867779 ; Fax:  02943.866344          Email: csp@tvu.edu.vn,

3. Cơ quan quyết định thành lập: Trường Đại học Trà Vinh

Quyết định thành lập số: 344/QĐ-ĐHTV  ngày  27 tháng 11 năm 2006

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Phạm Kim Long

Điện thoại: 0743.867779                   Email: kimlong_phm@tvu.edu.vn

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ                           

CMND: số  334 162782       ngày cấp  05/01/2007      nơi cấp : Trà Vinh

5. Số đăng ký kinh doanh (Mã số thuế) : 2100234326-001

Ngành nghề đào tạo bồi dưỡng, tập huấn : Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp, Kế toán trưởng doanh nghiệp, Nghiệp vụ đấu thầu, Nghiệp vụ định giá xây dựng, Nghiệp vụ QLDA đầu tư xây dựng, Giám sát thi công xây dựng công trình, Chỉ huy trưởng công trình, Đo bóc khối lượng và lập dự toán, An toàn lao động trong thi công xây dựng…

Đào tạo ngắn hạn: nghề kỹ thuật xây dựng, nấu ăn, may công nghiệp, Trang điểm thẩm mỹ, Kế toán doanh nghiệp, Sửa chữa xe gắn máy, Hàn điện- khí, Lắp đặt sửa chữa điện công nghiệp, Chăn nuôi dê, Chăn nuôi heo, Chăn nuôi gà, Phòng và trị bệnh bò, Trồng cấy có múi, Trong rau an toàn, Trồng lúa năng suất cao…


File đính kèm

QUAY LẠI