TRUNG TâM Hỗ TRợ ĐấU THầU

Khu vực Miền Bắc
Số đăng ký kinh doanh 0103989096001
Thông tin chi tiết

- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu
- Tên tiếng Anh: Center for Porcurement Support
- Tên viết tắt: CPS
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 043.795.7304 - 043.795.7305 - Fax: 043.848.9785
- E-mail: CPS@mpi.gov.vn
- Đại diện pháp nhân: Bà Nguyễn Thị Diệu Phương      Chức vụ: Giám đốc

- Quyết định thành lập : Số 511/QĐ-BKH ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu.
- Các lĩnh vực hoạt động chính :
1. Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu phù hợp với yêu cầu của hệ thống pháp luật đấu thầu và tình hình thực tế ; tổ chức biên soạn, in ấn, xuất bản tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu ;
2. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu và cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu theo quy định của pháp luật ;
3. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ về đấu thầu, dịch vụ kiểm toán về trình tự, thủ tục trong đấu thầu và các dịch vụ khác có liên quan theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật ;
4. Phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế để nghiên cứu, tăng cường năng lực đấu thầu, năng lực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu ;

File đính kèm

QUAY LẠI