HọC VIệN CHíNH SáCH Và PHáT TRIểN

Khu vực Miền Bắc
Số đăng ký kinh doanh
Thông tin chi tiết
- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: Học viện Chính sách và Phát triển
- Tên tiếng Anh: Academy of Policy and Development
- Tên viết tắt: HCP hoặc APD
- Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04 37473166 Fax:
- Email: cspt@apd.edu.vn
- Web site: www.apd.edu.vn
- Quyết định thành lập số: 10/QĐ-TTg ngày 4/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Chính sách và Phát triển
- Đại diện pháp nhân: PGS.TS Đào Văn Hùng
- Các lĩnh vực hoạt động chính: đào tạo cử nhân trình độ đại học, thạc sỹ; bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn; nghiên cứu khoa học; tư vấn...


File đính kèm

QUAY LẠI