TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

Khu vực Miền Bắc
Số đăng ký kinh doanh
Thông tin chi tiết
- Tên đầy đủ: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU {&} PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- Địa chỉ: Số 51 đường Kiêu Kỵ, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3995 1098
- Fax: 04 3995 1098
- Email: daotaotritueviet@gmail.com
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105995088 – 001 ngày 08 tháng 10 năm 2012 do Phòng đăng ký kinh doanh số 02, Sở Kế hoạch {&} Đầu tư TP Hà Nội cấp.
- Đại diện pháp nhân: Mai Văn Hạnh
- Các lĩnh vực hoạt động chính: đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, giám sát đánh giá dự án đầu tư,
- Giáo dục nghề nghiệp, đào tạo khác chưa được phân vào đâu,
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu…

File đính kèm

QUAY LẠI