VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ DAVILAW

Khu vực Miền Bắc
Số đăng ký kinh doanh 0101541580001
Thông tin chi tiết
Tên đơn vị: VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ (trực thuộc Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ DAVILAW )
Tên tiếng Anh : Center for training and supporting Enterprises
Địa chỉ : Số 59, Phố Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : (04) 2756666
Fax : (04). 2750943
Đại diện bởi Luật sư Nguyễn Hồng Chung chức vụ: Giám đốc
Email: bandaotao@davilaw.vn

Website http:// www.davilaw.vn
http://www.tuvandauthau.com.vn

Trung tâm đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp – đơn vị trực thuộc Công ty CP sở hữu trí tuệ DAVILAW là tổ chức chuyên đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn phổ biến các chính sách pháp luật của Nhà nước. Với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, các nhà quản lý nhiều kinh nghiệm ở các cơ quan quan trọng của Nhà nước, các Trường Đại học chuyên ngành (Vụ Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và đầu tư, Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính, Bộ xây dựng,Vụ Tiền lương tiền công, Vụ Bảo hiểm xã hội- Bộ lao động thương binh xã hội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước Học viện Tài chính - Bộ Tài chính...)


File đính kèm

QUAY LẠI