HỌC VIỆN TÀI CHÍNH – BỘ TÀI CHÍNH

Khu vực Miền Bắc
Số đăng ký kinh doanh
Thông tin chi tiết
I. Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: HỌC VIỆN TÀI CHÍNH – BỘ TÀI CHÍNH.
II. Tên tiếng Anh: ACADEMY OF FINANCE
Tên viết tắt: AOF
III. Địa chỉ: Học viện Tài chính, Số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04. 39334573
Fax: 04.39334953
E-mail: ttbdtv_hvtc@yahoo.com
Website: hppt://www.aof.vn hoặc www.hvtc.edu.vn
IV. Địa chỉ liên hệ bộ phận phụ trách trực tiếp:
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính (là đơn vị chức năng của Học viện Tài chính có nhiệm vụ quản lý, tổ chức toàn bộ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong nước và quốc tế của Học viện Tài chính)
- Tên tiếng Anh: Financial & Accounting Consultancy and Training Center
- Tên viết tắt: FATC
- Địa chỉ: Số 8, Phan Huy Chú – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Văn phòng: số 53E, Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội
- Giám đốc Trung tâm: TS. Nhữ Trọng Bách
- Điện thoại: 04. 3 933 4573 / 04. 37346300 (01)
- Fax: 04. 3 933 4953
- E-mail: ttbdtv_hvtc@yahoo.com
- Website: http://www.aof.vn
V. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Quyết định thành lập:
Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;
VI. Các lĩnh vực hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chính:
1. Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu (được Bộ Kế hoạch và đầu tư chấp thuận);
2. Kế toán trưởng doanh nghiệp, Kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước (theo TT 199/2011/TT-BTC, đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng );
3. Kinh doanh bất động sản (Môi giới, định giá, quản .....) và cấp giấy chứng nhận để đủ điều kiện hành nghề tại Việt Nam (chương trình uỷ quyền của Bộ Xây dựng);
4. Kỹ sư định giá xây dựng hành nghề (chương trình uỷ quyền của Bộ Xây dựng );
5. Đào tạo chứng khoán: Cơ bản và Phân tích (chương trình uỷ quyền của UBCKNN);
6. Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu (được Bộ Kế hoạch và đầu tư chấp thuận );
7. Đào tạo Giám đốc tài chính (CFO ); Đào tạo Giám đốc điều hành (CEO) ...
8. Đào tạo kiểm soát viên doanh nghiệp (Cơ bản và Nâng cao );
9. Đào tạo Kiểm toán nội bộ;
10. Đào tạo kế toán viên, kế toán tổng hợp (thời gian 3 -6 tháng );
11. Bồi dưỡng chủ tài khoản các đơn vị Hành chính, sự nghiệp;
12. Bồi dưỡng kế toán các đơn vị Hành chính, sự nghiệp;
13. Bồi dưỡng quản trị tài chính trong các đơn vị Hành chính, sự nghiệp;
14. Quản trị và Phân tích Tài chính Công ty;
15. Đào tạo Giám đốc DN và Thành viên HĐ thành viên, HĐ quản trị;
16. Bồi dưỡng kiến thức lấy chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu;
17. Ôn luyện thi Kế toán viên, Kiểm toán viên hành nghề;
18. Bồi dưỡng kiến thức lấy chứng chỉ dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá;
19. Bồi dưỡng quản lý Tài chính – Kế toán công cho Hiệu trưởng và Kế toán trường học;
20. Kế toán Công ty chứng khoán, Công ty quỹ và Công ty Bất động sản;
21. Bồi dưỡng đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;
22. Khởi sự doanh nghiệp dành cho các chủ doanh nghiệp mới thành lập;
23. Bồi dưỡng nghiệp vụ thuế và kế toán thuế;
24. Bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp;
25. Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
26. Bồi dưỡng Kỹ năng nghiệp vụ Kế toán trưởng DN và HCSN;
27. Đào tạo kế toán trên máy vi tính;
28. Đào tạo quy trình làm kế toán trong doanh nghiệp;
29. Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra NSNN;
30. Bồi dưỡng nghiệp vụ các dịch vụ tài chính;
31. Bồi dưỡng kiến thức thẩm định giá tài sản;
32. Bồi dưỡng năng lực quản lý dự án đầu tư;
33. Bồi dưỡng kiến thức về quản trị TCDN;
34. Đào tạo theo nhu cầu của các đơn vị.
35. Liên kết đào tạo quốc tế:
36. Tư vấn Tài chính - Kế toán

File đính kèm

QUAY LẠI