TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Khu vực Miền Bắc
Số đăng ký kinh doanh
Thông tin chi tiết

- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

- ;Tên tiếng Anh: Investment Promotion Center

- Tên viết tắt: IPC Ha Nam

- Địa chỉ: số 15 đường Trần Phú, P.Quang Trung, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0351.3883307 Fax: 0351.3852701
- E-mail: skhhn.tt@gmail.com
- Website: http://hanam.gov.vn/vi-vn/skhdt
- Quyết định thành lập: Số 7297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đổi tên Trung tâm hỗ trợ đầu tư và đấu thầu thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư.
- Đại diện pháp nhân: Hoàng Cao Liêm – Phó giám đốc phụ trách.
- Các lĩnh vực hoạt động chính: Dịch vụ tư vấn về đấu thầu; Tư vấn cho các cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế-xã hội; Tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo; Cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp và các nhà đầu tư; Thực hiện các hợp đồng dịch vụ nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân phù hợp với khả năng và lĩnh vực theo quy định của pháp luật; Thực hiện các hoạt động về xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài; làm đầu mối thực hiện các hoạt động về xúc tiến đầu tư tại tỉnh.


File đính kèm

QUAY LẠI