TRườNG ĐạI HọC XâY DựNG MIềN TRUNG

Khu vực Miền Trung
Số đăng ký kinh doanh
Thông tin chi tiết
Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Tên tiếng Anh: Central University Of Construction
Tên viết tắt: CUC
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0573.823371- 0573.826178
Fax: 0573.822628
E- Mail: hieutruong.cx3@moet.edu.vn
Website: cuc.edu.vn

Quyết định thành lập số 1279/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng số 3.
Người đại diện pháp nhân: Ông Trần Xuân Thực, chức vụ: Hiệu trưởng

Các lĩnh vực hoạt động chính:

- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng và các ngành kinh tế khác có trình độ Đại họcvà các trình độ thấp hơn
- Chuyển giao công nghệ và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn theo qui định của Luật Giáo dục Việt Nam.
- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Đến nay Trường đã đào tạo được 06 khóa học với 223 học viên./.

File đính kèm

QUAY LẠI