TRườNG CAO đẳNG NGHề DầU KHí

Khu vực Miền Nam
Số đăng ký kinh doanh 4916000121
Thông tin chi tiết
- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí
- Tên tiếng Anh: Petrovietnam Manpower Training College
- Tên viết tắt: PVMTC
- Địa chỉ: Số 43 đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu
- Điện thoại: (064)3838 157
- Fax: (064)3838 452
- E-mail:
- Website: http://www.pvmtc.com.vn
- Quyết định thành lập: Số 1870/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí trên cơ sở nâng cấp Trường Đào tạo Nhân lực Dầu khí.
- Đại diện pháp nhân: ông Vũ Duy Hảo
- Các lĩnh vực hoạt động chính:
+ Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề cho tất cả các nghề theo quy định.
+ Đào tạo liên thông đại học (liên kết với các trường Đại học), liên thông giữa các trình độ đào tạo của Trường và liên thông với các cấp độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
+ Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cho các cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị ngoài ngành có nhu cầu.
+ Bồi dưỡng nâng bậc thợ, liên kết với các doanh nghiệp để đa dạng hoá các loại hình đào tạo, gắn đào tạo với thực tế sản xuất.
+ Liên kết với các trường, các trung tâm để đào tạo cao học, đại học
+ Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật lặn, khảo sát, sửa chữa công trình
+ Thực hiện các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đo lường và thiết bị công nghiệp.
+ Thực hiện liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo và dịch vụ theo yêu cầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị khác khi có nhu cầu.
+ Thực hiện dịch vụ đào tạo và dịch vụ tư vấn về đào tạo.
+ Tuyển chọn, đào tạo và cung ứng nhân lực cho các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Đến nay, cơ sở đào tạo đã thực hiện 25 khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (chương trình căn bản) cho 2.061 học viên./.


File đính kèm

QUAY LẠI