VIệN KINH Tế XâY DựNG Bộ XâY DựNG

Khu vực Miền Bắc
Số đăng ký kinh doanh 0100531251
Thông tin chi tiết
Tên đầy đủ :Viện Kinh tế xây dựng.
Tên viết tắt :ICE.
Tên tiếng Anh :Institute of Construction Economies.
Địa chỉ :37 Lê Đại Hành, thành phố Hà nội.
Điện thoại: 84 4) 8215987, (84 4) 2800409.
Fax : (84 4) 8215987
Thư điện tử : bxd-vktxd@fpt.vn
Viện Kinh tế xây dựng là đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng. Qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Viện luôn là đơn vị nghiên cứu đầu ngành về lĩnh vực kinh tế xây dựng. (Bản sao Quyết định thành lập Viện Kinh tế xây dựng của Bộ Xây dựng được gửi kèm theo công văn này). Viện đã tham gia soạn thảo và chủ trì soạn thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý Nhà nước, điển hình là các văn bản sau như:
- Tham gia tổ thường trực soạn thảo Luật Xây dựng; Trực tiếp soạn thảo 2 chương của Luật Xây dựng là chương 3 (Quản lý dự án xây dựng) và chương 6 (Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng trong xây dựng).
- Chủ trì soạn thảo Nghị định về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được Chính phủ ban hành tại nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005.
- Chủ trì soạn thảo Nghị định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đã được Chính phủ ban hành theo Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006.
- Tham gia soạn thảo Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu là lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, nay đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 111/2006/NĐ_CP ngày 29/9/2006.
- Chủ trì soạn thảo đề án Đổi mới cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại văn bản số 1585/TTg-CN ngày 09/10/2006
- Trực tiếp soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xâyd ựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí thất thoát trong đầu tư xây dựng, đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg ngày 15/6/2005.
- Chủ trì soạn thảo Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng đang trình Bộ Xây dựng ban hành.
- Chủ trì soạn thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các hình thức tổng thầu trong hoạt động xây dựng đang trình Bộ Xây dựng ban hành.
- Chủ trì soạn thảo các Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Chủ trì soan thảo các Định mức dự toán hao phí vật chất xây dựng công trình và Định mức chi phí quản lý xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng ban hành.
- …v…v…
Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm (3 giảng viên cấp Nhà nước được Bộ Tư pháp công nhận như TS. Dương Văn Cận, TS. Trần Hồng Mai, KS. Nguyễn Anh Tuấn, và nhiều giảng viên khác đã từng tham gia giảng dạy: PGS. TS. Trần Trịnh Tường, KS. Nguyễn Văn Học, TS. Lê Văn Long, KS. Nguyễn Thị Thanh Hiền, CN. Nguyễn Huy Thường, … ). Trong 3 năm vừa qua, Viện đã chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều khoá đào tạo phổ biến kiến thức do Bộ Xây dựng tổ chức tại Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần thơ, Vũng tàu, Gia lai, Đà nẵng, … và những lớp theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị ở trong và ngoài ngành như: Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Đài truyền hình Việt nam, Bộ Bưu chính viễn thông, Tổng công ty dầu khí Việt nam, Tổng công ty dệt nay Việt nam , các Sở Xây dựng, …. Chi tiết một số lớp như sau:
- Tháng 9/2002 tại Hà nội với 450 học viên tham dự.
- Tháng 10/2002 tại Pleiku với hơn 250 học viên tham dự.
- Tháng 10/2002 tại Bình Phước với hơn 300 học viên tham dự.
- Từ ngày 14/4 đến ngày 16/4/2005 tại thủ đô Hà nội với 100 học viên tham dự.
- Từ ngày 22/4 đến ngày 24/4/2205 tại thành phố Vũng tàu với hơn 100 học viên tham dự.
- Từ ngày 24/4 đến ngày 26/4/2005 tại thành phố Hồ Chí Minh với 100 học viên tham dự.
- Từ ngày 06/5 đến ngày 09/5/2005 tại Khu công nghiệp Dung quất với 150 học viên tham dự.
- Từ ngày 19/5 đến ngày 21/5/2006 tại thủ đô Hà nội với 100 học viên tham dự.
- Từ ngày 25/5 đến ngày 27/5/2006 tại thị xã Cửa lò với hơn 150 học viên tham dự.
- Từ ngày 27/8 đến ngày 29/8/2005 tại thành phố Hà nội với hơn 50 học viên tham dự.

File đính kèm

QUAY LẠI