TRườNG CAO ĐẳNG KINH Tế TP. HCM

Khu vực Miền Nam
Số đăng ký kinh doanh 0304676287
Thông tin chi tiết

-        Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 

-        Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City College of Economics

-        Tên viết tắt: HCE

-        Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM

-        Điện thoại: (08) 38 330749 -  (08) 38330371 – (08) 38322825

-        Fax: (08) 38330371

-        E-mail: ttdtqtptnnl@kthcm.edu.vn

-        Website: kthcm.edu.vn

-        Quyết định thành lập: Số 620/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

-        Đại diện pháp nhân: Lâm Văn Quản.

-        Các lĩnh vực hoạt động chính: Giáo dục./.

File đính kèm

QUAY LẠI