THAY đổI THôNG TIN ở BướC 1

Phân loại Nội dung khác
Nội dung Để thay đổi thông tin bước 1 (hồ sơ vẫn chưa được phê duyệt). Đơn vị điền mã cơ quan (đối với bên mời thầu) hoặc số ĐKKD/MST (đối với nhà thầu) và mã phê duyệt đăng ký vào bước 2. Click chuột vào mục: "Muốn xem chi tiết thì Click vào đây" để chỉnh sửa thông tin. Sau đó in lại đơn và gửi hồ sơ về Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia
Số lần xem 792
File đính kèm

QUAY LẠI