LỗI BướC 2: KHôNG THể NHậN đượC Mã PHê DUYệT CHứNG THư Số Và Số THAM CHIếU.

Phân loại Các lỗi thường gặp
Nội dung Đơn vị kiểm tra lại các mã nhập vào bước 2 xem chính xác chưa, thông thường hay nhầm lẫn chữ hoa và chữ thường. Trường hợp đã kiểm tra và làm lại nhưng vẫn báo lỗi, đơn vị liên hệ với tổng đài 19006126 để được hỗ trợ.
Số lần xem 2247
File đính kèm

QUAY LẠI