Câu hỏi thường gặp

Có 60 kết quả.
STT Phân loại Tiêu đề Số lần xem
1 Đăng ký Không hiển thị nút đăng ký (bị ẩn dòng banner dưới thanh công cụ) 482
2 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: Tại bước 3 không xuất hiện cửa sổ nhập mã phê duyệt CTS và số tham chiếu 2244
3 Chứng thư số Một đơn vị có thể được cấp nhiều chứng thư số không? 2781
4 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 2: Không thể nhận được mã phê duyệt chứng thư số và số tham chiếu. 2017
5 Nội dung khác Thay đổi thông tin ở bước 1 574
6 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 2: Mất mã phê duyệt đăng ký 743
7 Đăng ký Số ĐKKD ít hơn 6 số 275
8 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: Fail to save secure key 2468
9 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: You cannot use easy password 1033
10 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: The registration is not matched or registration has already done 3309
11 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: Cannot reciecep data from server. 885
12 Nội dung khác Thay đổi số đăng ký kinh doanh thì phải làm sao? 894
13 Chứng thư số Cách thức để dùng chứng thư số ở máy khác? 1816
14 Đấu thầu điện tử Khi mở thầu không tìm thấy khóa để mở thầu, hoặc bị mất khóa. 3850
15 Chi phí Cập nhật tình trạng thanh toán phí duy trì dữ liệu 1350
16 Các lỗi thường gặp Không gõ được tiếng Việt có dấu 416
17 Đấu thầu điện tử Lỗi không dự thầu được do không tìm thấy đường dẫn file 5534
18 Chi phí Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gồm những chi phí nào? 3753
19 Nội dung khác Thay đổi lại nội dung CTS đã phê duyệt 1101
20 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3 hoặc đăng nhập: Bảo mật chương trình không được cài đặt 1738