Câu hỏi thường gặp

Có 60 bản ghi.
Số TT Phân loại Tiêu đề Số lần xem
1 Đăng ký Không hiển thị nút đăng ký (bị ẩn dòng banner dưới thanh công cụ) 331
2 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: Tại bước 3 không xuất hiện cửa sổ nhập mã phê duyệt CTS và số tham chiếu 2009
3 Chứng thư số Một đơn vị có thể được cấp nhiều chứng thư số không? 2372
4 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 2: Không thể nhận được mã phê duyệt chứng thư số và số tham chiếu. 1819
5 Nội dung khác Thay đổi thông tin ở bước 1 419
6 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 2: Mất mã phê duyệt đăng ký 496
7 Đăng ký Số ĐKKD ít hơn 6 số 181
8 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: Fail to save secure key 1930
9 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: You cannot use easy password 887
10 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: The registration is not matched or registration has already done 2521
11 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: Cannot reciecep data from server. 690
12 Nội dung khác Thay đổi số đăng ký kinh doanh thì phải làm sao? 711
13 Chứng thư số Cách thức để dùng chứng thư số ở máy khác? 1318
14 Đấu thầu điện tử Khi mở thầu không tìm thấy khóa để mở thầu, hoặc bị mất khóa. 2074
15 Chi phí Cập nhật tình trạng thanh toán phí duy trì dữ liệu 826
16 Các lỗi thường gặp Không gõ được tiếng Việt có dấu 247
17 Đấu thầu điện tử Lỗi không dự thầu được do không tìm thấy đường dẫn file 3045
18 Chi phí Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gồm những chi phí nào? 2570
19 Nội dung khác Thay đổi lại nội dung CTS đã phê duyệt 931
20 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3 hoặc đăng nhập: Bảo mật chương trình không được cài đặt 776