Câu hỏi thường gặp

Có 60 kết quả.
STT Phân loại Tiêu đề Số lần xem
1 Chứng thư số Lỗi gia hạn: Not Renew Period 1015
2 Đấu thầu điện tử Lỗi mở thầu: hệ thống báo đã có lỗi xẩy ra. Hãy liên hệ với người quản trị hệ thống 2062
3 Đăng ký Đăng ký thêm CTS 1513
4 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 4: sau khi điền thông tin người sử dụng CTS, ấn nút đăng ký nhưng hệ thống không có phản hổi 1424
5 Chứng thư số Lỗi bước 4: dòng 566 màu đỏ 649
6 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 1: Việc đăng kí thất bại. Vui lòng kiểm tra lại sự tồn tại số ĐKKD 701
7 Các lỗi thường gặp Lỗi bước 2: Xuất hiện 3 dòng báo lỗi màu đỏ 586
8 Đấu thầu điện tử Lỗi mở thầu: There is not a certificate saved.. 1871
9 Đăng ký Chuẩn bị môi trường máy tính ban đầu 2916
10 Chi phí Gia hạn CTS & Nộp phí duy trì hiệu lực tài khoản 14051
11 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 1: Không thể in đơn đăng ký hoặc đã tắt cửa sổ in đơn đăng ký 649
12 Đăng ký Số ĐKKD có ký hiệu chữ cái 399
13 Đăng ký Thủ tục đăng ký để có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào? 2549
14 Đăng ký Đăng ký bằng số ĐKKD của công ty nhưng Hệ thống báo số ĐKKD đã tồn tại thì phải làm thế nào? 2292
15 Đăng ký Đã gửi hồ sơ đăng ký tuy nhiên vẫn chưa được phê duyệt 2403
16 Đăng ký Hồ sơ đăng ký mới gồm những gì 1123
17 Đăng ký Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 794
18 Đấu thầu điện tử Lỗi 175 khi tham dự thầu 2433
19 Đăng tải thông tin Đăng tải KHLCNT 5745
20 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 1: Ấn nút Đăng ký nhà thầu/bên mời thầu không hiển thị thông báo thành công hay không ? 451