Câu hỏi thường gặp

Có 60 kết quả.
STT Phân loại Tiêu đề Số lần xem
1 Đăng ký Chuẩn bị môi trường máy tính ban đầu 2546
2 Đăng ký Thủ tục đăng ký để có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào? 2219
3 Đăng ký Đăng ký bằng số ĐKKD của công ty nhưng Hệ thống báo số ĐKKD đã tồn tại thì phải làm thế nào? 1827
4 Đăng ký Đã gửi hồ sơ đăng ký tuy nhiên vẫn chưa được phê duyệt 2018
5 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: Tại bước 3 không xuất hiện cửa sổ nhập mã phê duyệt CTS và số tham chiếu 2026
6 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 2: Không thể nhận được mã phê duyệt chứng thư số và số tham chiếu. 1837
7 Nội dung khác Thay đổi lại nội dung CTS đã phê duyệt 951
8 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: Fail to save secure key 1977
9 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: You cannot use easy password 906
10 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: The registration is not matched or registration has already done 2577
11 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: Cannot reciecep data from server. 706
12 Nội dung khác Thay đổi số đăng ký kinh doanh thì phải làm sao? 729
13 Đăng tải thông tin Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao? 4769
14 Chứng thư số Thời hạn hiệu lực của chứng thư số là bao lâu? Thủ tục gia hạn chứng thư số như thế nào? 1801
15 Chứng thư số Khi đã bị hết hạn chứng thư số phải làm sao? 1676
16 Chứng thư số Cách thức để dùng chứng thư số ở máy khác? 1370
17 Chứng thư số Mất mật khẩu hoặc mất thư mục chứng thư số thì phải làm sao? 2326
18 Đấu thầu điện tử Đăng tải thông báo mời thầu, Hệ thống báo lưu khóa mở thầu thành công tuy nhiên không thấy khóa trong thư mục? 1496
19 Đấu thầu điện tử Khi mở thầu không tìm thấy khóa để mở thầu, hoặc bị mất khóa. 2157
20 Các lỗi thường gặp Lỗi đăng nhập: Khi đăng nhập Hệ thống thông báo lỗi: [IP:10.0.4.201] Không nhận được thông tin đã đăng ký cho Chứng thư số tương ứng. 1386