Câu hỏi

Tiêu đề Đăng ký nhà thầu
Người soạn Nguyễn Văn Vịnh Tên cơ quan Công ty TNHH Châu Phát
Số điện thoại 0964179841 Địa chỉ Email Vinhcos1@gmail.com
Phân loại Vướng mắc về đăng ký chứng thư số Ngày soạn 15/07/2016

Nội dung

Công ty TNHH Châu Phát đã đăng ký thành công danh sách nhà thầu. Trong thao tác thực hiện bước 3 và bước 4 sau khi nhận phê duyệt CTS và số tham chiếu để đăng nhập vào bước 3 không thấy thể hiện khung hiển thị để nhập mã CTS và STC Đề nghị hướng dẫn cho Công ty để hoàn tất công tác đăng ký bước 3 và bước 4 Người soạn: Nguyễn Văn Vịnh Tên cơ quan: Công ty TNHH Châu Phát Số đt: 0964179841 email: vinhcos1@gmail.com Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét giải quyết.. Xin trân trọng cảm ơn...

Tệp đính kèm

QUAY LẠI