Câu hỏi

Tiêu đề bảo lãnh dự thầu
Người soạn Trương Ngọc Hà Tên cơ quan Công ty tư vấn thiết kế
Số điện thoại 0913462962 Địa chỉ Email hatvxdpy@yahoo.com
Phân loại anhacpsd Ngày soạn 15/06/2011

Nội dung

Chúng tôi đang tiến hành bước chấm thầu, xin được giải đáp cho tình huống sau :

Tệp đính kèm Noi dung xin giai dap tinh huong dau thau.doc

QUAY LẠI