Câu hỏi

Tiêu đề Thời gian chuẩn bị HSDT tư vấn
Người soạn Nguyen Dinh Quyen Tên cơ quan Ban Giao thông
Số điện thoại 0913489801 Địa chỉ Email nguyendinhquyen63@gmail.com
Phân loại Quy trình đấu thầu Ngày soạn 08/06/2011

Nội dung

Thời gian chuẩn bị HSDT công tác tư vấn tối thiểu bao nhiêu ngày.

Tệp đính kèm

QUAY LẠI