Câu hỏi

Tiêu đề Đề nghị xem xét
Người soạn Nguyễn Việt Dũng Tên cơ quan Tổng công ty XDCT giao thông 1
Số điện thoại 0904376850 Địa chỉ Email blackcienco12004@gmail.com
Phân loại Thông tin hệ thống Ngày soạn 25/01/2011

Nội dung

Kính gửi: Cục QLĐT - Bộ KHĐT Tôi thấy mục Hỏi và Đáp của trang Website này không đáp ứng được các câu hỏi của những người qaun tâm. Vì vậy đề nghị Quý Cục làm rõ la trang Website này có còn hoạt động không và lĩnh vực hoạt động của trang Website là gì? Kính!!!

Tệp đính kèm

QUAY LẠI