Câu hỏi

Tiêu đề Hỏi về tình huống trong đấu thầu
Người soạn Nguyễn Việt Dũng Tên cơ quan Tổng công ty XDCT giao thông 1
Số điện thoại 0904376850 Địa chỉ Email blackcienco12004@gmail.com
Phân loại anhacpsd Ngày soạn 13/01/2011

Nội dung

Gửi: Cục QLĐT - Bộ KHĐT Xin xem file đính kèm và làm ơn trả lời sớm. Xin chân thành cám ơn!

Tệp đính kèm Thu gui Cuc QLDT.DOC

QUAY LẠI