Câu hỏi

Tiêu đề Hỏi về bảo lãnh HĐ
Người soạn Song Hào Tên cơ quan Công ty CP Khả Việt
Số điện thoại 0918591995 Địa chỉ Email songhao.vo@khaviet.com
Phân loại Ngày soạn 11/10/2010

Nội dung

Xin Chào. Chúng tôi nộp BLHĐ bằng tiền mặt.Sau khi nghiệm thu thiết bị xong chúng tôi chuyển sang bảo lãnh bảo hành và yêu cầu VDC2 trả lại tiền BLHĐ theo đúng quy định của HĐ. Tuy nhiên phía VDC2 cho rằng chúng tôi chưa bổ sung, chỉnh sửa chứng từ CO/CQ đầy đủ nên chưa trả lại tiền BLHĐ. Xin hỏi quý báo VDC2 làm như vậy có đúng không? Song Hào

Tệp đính kèm

QUAY LẠI