Câu hỏi

Tiêu đề Kiểm tra kết quả đăng ký bên mời thầu
Người soạn Nguyễn Văn Đoàn Tên cơ quan Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La
Số điện thoại 0989169333 Địa chỉ Email doansonla@gmail.com
Phân loại Đăng ký người dùng Ngày soạn 26/07/2010

Nội dung

Theo hướng dẫn của hệ thống, tôi đã thực hiện các bước đăng ký thông tin, và đã thực hiện đến bước 2 (Đã fax đơn đăng ký bên mời thầu). Nay tôi muốn kiểm tra kết quả (đơn đăng ký đã được chấp nhận và phê duyệt hay chưa?) thì thao tác như thế nào? Xin chân thành cảm ơn!

Tệp đính kèm

QUAY LẠI