Câu hỏi

Tiêu đề Đăng báo đấu thầu!
Người soạn le ha Tên cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy
Số điện thoại 0803874598 Địa chỉ Email lehavptu@yahoo.com
Phân loại Ngày soạn 21/06/2010

Nội dung

Tôi được biết trang web muasamcong.mpi.gov.vn sẽ thay thế cho trang web dauthau.mpi.gov.vn nhưng có một điều tôi thấy rất bất tiện là khi nhập thông tin trên trang dauthau thì được đăng trên báo đấu thầu còn khi nhập thông tin trên trang muasamcong thì không được đăng báo, như thế là bất tiện, là thủ tục rườm ra, gây khó cho các nhà đầu tư, vậy có cách nào giảm bớt gánh nặng thủ tục này không?

Tệp đính kèm

QUAY LẠI