Câu hỏi

Tiêu đề Độ dài mã số ĐKKD
Người soạn Đặng Ngọc Đảnh Tên cơ quan Lạc Việt Computing Corp
Số điện thoại 0918646167 Địa chỉ Email dndanh@lacviet.com.vn
Phân loại Đăng ký người dùng Ngày soạn 03/06/2010

Nội dung

Hiện nay khi tôi tiến hành đăng ký thông tin người dùng (Nhà thầu), đang gặp khó khăn như sau: - Công ty chúng tôi thành lập từ năm 1994,thời gian này Số ĐKKD chỉ có 6 ký tự, tuy nhiên hệ thống bắt buộc phải từ 10-30 ký tự, như thế thì chún tôi không đăng ký được, giải pháp như thế nào để chúng tôi đăng ký? Cảm ơn

Tệp đính kèm

QUAY LẠI