Thông báo từ Bộ


Về việc đăng tải thông tin thăm dò khoáng sản tại tỉnh Lâm Đồng

29/05/2020 13:58

Ngày 16/4/2020,Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhận đơn đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại nửa lòng sông Ea Krông Nô, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng của Công ty TNHH Hùng Vượng 68

Scan_0001.pdf

Ngày 16/4/2020,Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhận đơn đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại nửa lòng sông Ea Krông Nô, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Tên tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ: Công ty TNHH Hùng Vượng 68.
Diện tích: 4,95 ha
Chi tiết xem tại hồ sơ đính kèm.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN