Thông báo từ Bộ


Sở TNMT tỉnh Quảng Bình thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

23/12/2019 14:12

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Scan Dec 23, 2019 at 1.44 PM.pdf

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai thông báo công khai tên tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty TNHH Phát triển xây dựng Thương mại Nam Khánh

2. Loại khoáng sản: Cát làm VLXD thông thường

3. Vị trí thăm dò: xã Phú Định, huyện Bố Trạch

4. Diện tích: 3,2ha.

Chi tiết xem tại file đính kèm

THÔNG BÁO LIÊN QUAN