TIN Đấu thầu


104 nhà thầu cung cấp thuốc theo 6 gói mua sắm tập trung

14/05/2019 16:16

BĐT - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 6 gói thầu cung cấp thuốc generic năm 2019 - 2020 còn lại trong tổng số 10 gói thầu thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Trung tâm thực hiện số 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Trong 10 gói mua sắm tập trung thuốc quốc gia công bố gần đây, Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 trúng số lượng lớn nhất với tổng giá trúng thầu là 4.073 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Tuy nhiên, để nhận được kết quả này, các nhà thầu đã phải đợi từ 5 đến 6 tháng (kể từ thời điểm đóng thầu là vào ngày 23/10/2018 và 21/11/2018).

Tổng giá trúng thầu của cả 6 gói thầu này là hơn 2.234 tỷ đồng, 104 nhà thầu cung cấp 280 mặt hàng.

Trong số các nhà thầu trúng thầu, có 6 nhà thầu có tổng giá trúng thầu trên 100 tỷ đồng, gồm: Liên danh Coduphar - An Thiên (324,434 tỷ đồng), Công ty CP Dược phẩm Hoàng Mai (227,194 tỷ đồng), Công ty TNHH Dược phẩm và Hóa chất Nam Linh (180,224 tỷ đồng), Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (122,180 tỷ đồng), Công ty CP Dược phẩm - Thiết bị y tế Hà Nội (103,627 tỷ đồng), Công ty CP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (103,542 tỷ đồng).

Trúng thầu có giá trị từ 50 - 100 tỷ đồng có 8 nhà thầu: Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung ương 2, Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma), Công TNHH Dược phẩm Việt Pháp, Công ty TNHH Phân phối liên kết quốc tế, Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức, Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương (Vimedimex Bình Dương), Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I Việt Nam, Công ty CP Dược phẩm Savi.

Đáng lưu ý, trong tất cả các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, không có một thông tin nào nêu danh tính các nhà thầu trượt thầu, lý do trượt thầu và các mặt hàng thuốc không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu.

Trước đó, như Báo Đấu thầu đã phản ánh, vào tháng 2/2019, Trung tâm đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 4 gói thầu, gồm: Gói thầu số 1 Cung cấp biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2019 - 2020 cho các cơ sở y tế trên toàn quốc; 3 gói thầu (số 8, 9, 10) cung cấp một số thuốc nhóm 3 năm 2019 cho các tỉnh miền Bắc, miền Trung và khu vực Tây Nguyên, miền Nam.

Ở 4 gói thầu này, Phytopharma và Vimedimex Bình Dương trúng Gói thầu số 1 với tổng giá trúng thầu lần lượt là hơn 3.994 tỷ đồng và 2.717 tỷ đồng. 3 gói thầu còn lại đều do Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hà Minh và Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định trúng thầu, với tổng giá trúng thầu lần lượt là hơn 13,437 tỷ đồng và 42,884 tỷ đồng.

Như vậy, trong 10 gói thầu nêu trên, Phytopharma và Vimedimex Bình Dương ”dẫn đầu bảng”, với tổng giá trúng thầu là 4.073 tỷ đồng và 2.781 tỷ đồng.

Trần Nam

(Trích nguồn: Báo Đấu thầu)

TIN TỨC LIÊN QUAN